Polityka prywatności

„Piotr Mosio Dream Team” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta „ Piotr Mosio Dream Team”, użytkownika serwisów oraz newsletterów należących do „ Piotr Mosio Dream Team” obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.perfekcyjnybiznes.pl/prywatnosc.html


Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: „Piotr Mosio Dream Team”  nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów ani użytkowników swoich serwisów.
W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać serwisów, nie subskrybować newsletterów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez „Piotr Mosio Dream Team”.


Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do „Piotr Mosio Dream Team”,  można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które można zostać proszonym, to imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

Wymagane są tylko niezbędne dane. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zarejestrowanie się lub złożenie zamówienia.
Subskrypcja newsletterów


Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do „Piotr Mosio Dream Team”, wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi newsletter. Imię pozwala „Piotr Mosio Dream Team” zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości
„Piotr Mosio Dream Team” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości „Piotr Mosio Dream Team”  rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, newsletterów, usług i produktów (np.: zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów „Piotr Mosio Dream Team”. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych „Piotr Mosio Dream Team”.